În vederea prelungirii contractelor de închiriere locuintă ANL

  În vederea prelungirii contractelor de închiriere locuintă ANL, solicităm ca până la data de 23 decembrie 2022, să depuneți la Registratura Primăriei municipiului Turnu Măgurele, următoarele documente:

  • cerere tip, pentru prelungirea contractului de închiriere întocmită de titular în nume propriu însoțită de copie act de identitate;
  • adeverință de la Asociația de locatari nr. 1 ANL, din care să reiasă componența familiei și faptul că nu înregistrați debite mai vechi de 3 (trei) luni la cheltuieli comune de întreținere;
  • adeverință de la S.C. APA SERV S.A., că nu înregistrați debite mai vechi de 3 (trei) luni la apă rece și canal.   

          În cazul înregistrării cu debite restante, mai vechi de 3 (trei) luni, la chirie, cheltuieli comune de întreținere ( către asociația de locatari) și utilități ( către Apa Serv S.A.)  sau a neprezentării  documentelor solicitate mai sus,  nu se va aproba prelungirea contractului de închiriere.

      Informații suplimentare la telefon 0247.416.451 int. 108.