În vederea implementării proiectului ,,Administrație publică locală eficientă, transparentă și orientată către cetățean în municipiul Turnu Măgurele”

ANUNȚ

În vederea implementării proiectului ,,Administrație publică locală eficientă, transparentă și orientată către cetățean în municipiul Turnu Măgurele”, Cod SIPOCA/MySmis 115/110909, a fost încheiat Contractul de servicii numărul 34152 din data de 11.12.2018, între MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE și ASOCIEREA CADET EDUCATIONAL SRL și FIT TRAVEL SRL.

Obiectul contractului: prestare servicii de formare profesională și organizare cursuri pentru 60 de persoane din grupul țintă – Activitatea 4 din proiect ,,Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale”.

Valoarea contractului: 139 000,00 lei, la care se adauă TVA.

Procedura aplicată: achiziție directă.

anunt_14_12_2018