În atenția operatorilor economici

                      Primăria municipiului Turnu Măgurele aduce la cunoștință că potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, coroborat cu faptul că la nivelul municipiului nostru  începând cu data de 16.10.2020, incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor confirmate pozitiv cu virusul SARS-Cov2 este mai mare de 3/1.000 de locuitori, sunt obligatorii următoarele:  

  1. În spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie
  2. purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise
  3. Administratorii/Proprietarii spatiilor publice deschise  afiseaza la loc vizibil informatii privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile respective
  4. in interiorul localitatilor se interzic circulatia persoanelor in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri

 5. prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m intre mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara

6. se suspenda activitatea operatorilor economici desfasurata in spatii inchise in urmatoarele domenii: activitati in piscine, locuri de joaca si sali de jocuri;
 7.  activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori;
 8. se instituie obligatia institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si profesionistilor de a organiza activitatea astfel incat sa asigure, la intrarea in sediu, in mod obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori.
  9. se instituie obligatia desfasurarii activitatii la nivelul cabinetelor stomatologice si unitatilor sanitare non-COVID, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr.55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
  10. se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc, ingrijire personala, primire turistica cu functiuni de cazare, precum si activitati de lucru in birouri cu spatii comune in sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza caruia isi pot desfasura activitatea;  

   11. se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de administrare a strandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau salilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

   12. activitatea in crese, gradinite si afterschool-uri este permisa numai cu respectarea conditiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
   13. in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant sunt permise activitatile didactice si alte activitati specifice, precum si organizarea si desfasurarea examenelor pentru elevi/studenti, cadre didactice, in conditiile respectarii masurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
  14. la aparitia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 intr-un interval de 7 zile consecutive, in spatiile destinate cazarii elevilor sau studentilor se instituie masura inchiderii cladirii pentru o perioada de 14 zile. Pentru elevii/studentii care nu au posibilitatea deplasarii la domiciliu sau o alta locatie se asigura, de catre unitatea de invatamant responsabila, cazarea in conditii de carantina, precum si masurile necesare pentru sprijinirea asigurarii necesitatilor de baza.
   15. pentru toate institutiile si operatorii economici publici sau privati, se instituie obligatia analizarii modului de desfasurarea a activitatii si organizarii programului de lucru in regim de telemunca sau munca la domiciliu.
  16. In situatia in care nu se poate desfasura activitatea de catre salariat in regim de telemunca sau munca la domiciliu, institutiile si operatorii economici publici si privati organizeaza programul de lucru astfel incat personalul sa fie impartit in cel putin doua grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin o ora.