În atenția deținătorilor instalațiilor de producție de țuică și rachiu de tip alambic