Finalizare extindere sistem de supraveghere video urbană în Municipiul Turnu Măgurele

În vederea  reducerii fenomenului infracționalitătii, a  protejării cetățenilor și a patrimoniului acestora, precum și a îmbunătățirii siguranței rutiere a fost realizat cu fonduri de la bugetul local un sistem de supraveghere video urbana format din  24 de camere video ( 12 camere fixe si 12 camere mobile )  ce au fost montate in apropierea  unităților de învățământ și în principalele intersecții din municipiu .

Sistemul de supraveghere video urbană în municipiul Turnu Măgurele este un instrument eficient de culegere a datelor, de documentare, de stocare și de suport în coordonarea acțiunilor forțelor de Poliție Municipală, iar introducerea monitorizării principalelor intersecții duce la scăderea stării infracționale prin descurajarea potențialilor infractori.

 Efectele implementării sistemului de supraveghere video au fost înregistrate imediat. Sistemul a venit în ajutorul forțelor de poliției, autorităţilor locale și societății civile care au gestionat cu o mai mare uşurinţă situaţiile în care s-au constatat acţiuni ilegale, au fost identificate şi stopate din faze incipiente conflictele sociale şi prevenite situaţiile contravenţionale, iar identificarea persoanelor care desfăşoară activităţi ilegale a fost mai rapidă.

În   luna – mai  2020- au fost finalizate lucrarile de  extindere a  sistemului de supraveghere video urbană existent pe domeniul public al municipiului Turnu Măgurele cu încă 21 camere video fixe și mobile, cu scopul principal de a crește siguranța cetățenilor din municipiu. Centrul de comandă și supraveghere funcționeaza in incinta Politiei Municipale  Turnu Măgurele.

Prin intermediul acestei ample reţele de supraveghere vor fi monitorizate permanent intrările și ieșirile din municipiu , principalele cai de acces către unitatile de invățământ si o serie de zone publice cunoscute cu infractionalitate mărită, obiectivele turistice şi mobilierul urban şi utilitar. Graţie sistemului de monitorizare video, vor fi îmbunătăţiţi timpii de intervenţie în cazul sesizării unor evenimente care perturbă ordinea publică.

Sistemul de supraveghere video urbana în municipiul Turnu Măgurele va îmbunăți semnificativ calitatea generală a vieții la nivelul municipiului Turnu Măgurele, rezolvând în mare măsură problema siguranței cetățenilor și a bunurilor pe spațiul public, atât a celor private (de exemplu vehicule aflate în parcare), cât și a celor publice, având în vedere faptul că această siguranță poate fi pusă în pericol prin posibilitatea de săvârșite în oraș a diverselor tipuri de contravenții și infracțiuni specifice (furturi, vandalizări etc.).  De asemenea, sistemul va rezolva în mare măsură problema siguranței copiilor și a personalului la unitățile de învățământ (școli, licee și chiar grădinițe), monitorizarea siguranței deplasărilor acestora și a cetățenilor în general de către sistem fiind un obiectiv important al proiectului, atingerea acestuia urmând să ducă la îmbunătățirea condițiilor de siguranță și la scăderea fenomenelor antisociale sau cu potențial criminogen.