Examen de promovare în treaptă profesională – probă scrisă pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public de asistență socială

ANUNŢ

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Magurele organizează în data de 16.12.2019, ora 10,00  examen  de promovare în treaptă profesională – probă scrisă pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public de asistență socială aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele .

 BIBLIOGRAFIE PENTRU INSPECTOR DE SPECIALITATE IA

1.Regulamentul de organizare si functionare al Centrului  de zi.

2.Legea nr.272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copiilor.

3.Ordinul nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ