Examen de promovare în treaptă profesională pentru personalul contractual – propriu din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează în data de 15.02.2021, ora 08,30 – proba scrisă, examen de promovare în treaptă profesională pentru personalul contractual – propriu din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.

Dosarul de examen va conține următoarele documente:

  1. adeverință eliberată de compartimentul resurse umane cu vechimea în treapta profesională din care se promovează;
  2. copii după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;
  3. cerere de inscriere la examen.

Dosarele se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele. Relații suplimentare la telefon 0247/416451, int.129.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN TREAPTĂ PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL – PROPRIU DIN CADRUL  SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
  2.  Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r), cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice (r), cu modificările şi completările ulterioare;