Examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele din cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Turnu Măgurele.

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează în data de 19.11.2021, ora 10.00 – proba scrisă, examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele din cadrul Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Turnu Măgurele.

Dosarul de examen se depune de catre candidați în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului și conține în mod obligatoriu:

 1. adeverință eliberată de compartimentul resurse umane cu vechimea în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. 611/2008.
 4.  dovada că a obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;

Dosarele se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele. Relații suplimentare la telefon 0247/416451, int.129.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL  PRINCIPAL  AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SERVICIULUI URBANISM ȘI GOSPDĂRIE COMUNALĂ

 1. Constitutia Romaniei, republicata,
 2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare,
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL  AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PEROSANELOR

 1. Constitutia Romaniei, republicată.
 2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5.  H.G. nr.295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind  evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor  romani, precum si pentru stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil.