Examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele

ANUNŢ

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează în data de 28.01.2021, ora 10.00 – proba scrisă, examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele.

Dosarul de examen se depune de catre candidați în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului și conține în mod obligatoriu:

 • adeverință eliberată de compartimentul resurse umane cu vechimea în gradul profesional din care se promovează;
 • copii după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. 611/2008.
 • dovada că a obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;

Dosarele se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele. Relații suplimentare la telefon 0247/416451, int.129.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR  AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SERVICIULUI DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI INVESTIȚII , COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

 1. Constitutia Romaniei, republicata,
 2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare,
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL  AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SERVICIULUI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, COMPARTIMENT CONSTATARE IMPUNERE ÎNCASARE EXECUTARE SILITĂ PERSOANE FIZICE

 1. Constitutia Romaniei, republicată.
 2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal ,cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL  AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SERVICIULUI JURIDIC ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ – COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 1. Constitutia Romaniei, republicată.
 2. Titlul I si II ale partii a VI-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ