Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante de natură contractuală din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  TURNU  MĂGURELE

JUDEŢUL TELEORMAN

ANUNŢ

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr. 2, organizează în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi vacante de natură contractuală din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, după cum urmează:

– 2 posturi asistent medical generalist, grad principal – Cabinet medical şcolar;

– 1 post de asistent medical generalist șef, grad principal  – Creșa de copii nr.1.

Concursul se va desfășura la sediul instituției astfel:

– proba scrisă în data de 20.09.2019, ora 10.00,

– proba interviu  în data de  25.09.2019, ora 10.00.

Condiții specifice:

– vechime de 5 ani în funcția de asistent medical,

– studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă,

– adeverință de grad principal,

– certificat de membru si aviz pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist /2019 eliberat de către O.A.M.G.M.A.M R.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele.

Documentele necesare înscrierii la concurs, condiţiile de participare şi bibliografia se vor afişa pe site-ul şi la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ