Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  TURNU  MĂGURELE

JUDEŢUL TELEORMAN

ANUNŢ

       Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, judeţul Teleorman, organizează în data de 15.03.2019, ora 10.00 – proba scrisă și 20.03.2019 proba interviu, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele şi anume :

– inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului salarizare, Serviciul buget contabilitate contracte;

– consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului constatare impunere încasare executare silită persoane fizice, Serviciul impozite și taxe locale;

– inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului constatare impunere încasare executare silită persoane juridice, Serviciul impozite și taxe locale.

Condiţiile de participare la concurs pentru funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului salarizare, Serviciul buget contabilitate contracte:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare  de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad superior.

– să indeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din  Legea nr. 188/1999 rerepublicată cu modificările şi completarile ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs pentru funcția de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului constatare impunere încasare executare silită persoane fizice, Serviciul impozite și taxe locale:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare  de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

– minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad superior;

– să indeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din  Legea nr. 188/1999 rerepublicată cu modificările şi completarile ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs pentru funcția de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului constatare impunere încasare executare silită persoane juridice, Serviciul impozite și taxe locale:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare  de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad asistent.

– să indeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din  Legea nr. 188/1999 rerepublicată cu modificările şi completarile ulterioare.

Bibliografie pentru funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului salarizare, Serviciul buget contabilitate contracte:

  1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4 . Constituția României;

  1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografie pentru funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului constatare impunere încasare executare silită persoane fizice și pentru funcția de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului constatare impunere încasare executare silită persoane juridice -Serviciul impozite și taxe locale :

  1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4 . Constituția României;

  1. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a , la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1 din din H.G.R. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatul selecției doasrelor de concurs se va afișa în data 07.03.2019, ora 14,00.

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor până la data de 08.03.2019, ora 16,00.Rezultatul contestațiilor va fi afișat în data de 11.03.2018, ora 16,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ