Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice vacante de execuţie – referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, Compartiment de evidenţă informatizată a persoanei

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  TURNU  MĂGURELE

JUDEŢUL TELEORMAN

ANUNŢ

       Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, judeţul Teleorman, organizează în data de 13.09.2018, ora 10.00 – proba scrisă și 18.09.2018 proba interviu, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice vacante de execuţie – referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, Compartiment de evidenţă informatizată a persoanei.

Condiţiile de participare la concurs:

– studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil real

– să indeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din  Legea nr. 188/1999 rerepublicată cu modificările şi completarile ulterioare.

– vechime minimă 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie de grad profesional asistent din clasa a III-a.

BIBLIOGRAFIE

  1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. H.G.R. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozitiilor legale privind evidența, domiciliul, resedința si actele de identitate ale cetatenilor români, cu modificările şi completările ulterioare.
  6. Constituția României.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a , la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1 din din H.G.R. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa în data 11.09.2018, ora 9,00.

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor până la data de 12.09.2018, ora 9,00.Rezultatul contestațiilor va fi afișat în data de 12.09.2018, ora 14,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ