Comunicat

      Primăria municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, aduce la cunoștință publică faptul că în data de 03.11.2020, rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor confirmate pozitiv cu COVID-19 este mai mare de 3/1.000 de locuitori, respectiv 4,27/1.000 locuitori.

         În acest sens, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 coroborate cu prevederile Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman nr.37/19.10.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea situației generate de infecția cu COVID-19, pe raza județului Teleorman, având în vedere rata incidenței cumulate în ultimele 14 zile a cazurilor confirmate pozitiv cu COVID-19, respectiv 4,27/1.000 locuitori la nivelul municipiului Turnu Măgurele se mențin în continuare cu data de 03.11.2020, următoarele măsuri:

a). interzicerea organizării de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) in spații închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
 b). interzicerea organizării de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

c). obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de muncă

d). obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise

e). administratorii/proprietarii spațiilor publice deschise  afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile respective

f). interzicerea în interiorul municipiului a circulației persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri

 g).  prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară

  h). suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri;
   i). interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc până la scăderea sub pragul incidenței cumulate de 3/1.000 de locuitori;
   j). obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori.

   k). obligativitatea instituțiilor și operatorilor economici publici sau privați cu privire la analizarea modului de desfășurare a activității și organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu.
   l). în situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, instituțiile și operatorii economici publici și privați organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care sa înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.

   m). este permisă activitatea în creșe, grădinițe și afterschool-uri numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării, al ministrului muncii și protectiei sociale și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

                                  PRIMAR

                                        CUCLEA DĂNUȚ