Astăzi, 14.12.2022, a fost finalizată recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare peisagistică Parc Independenței și reabilitarea Monumentului Independenței din municipiul Turnu Măgurele”, din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”.

Astăzi, 14.12.2022, a fost finalizată recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare peisagistică Parc Independenței și reabilitarea Monumentului Independenței din municipiul Turnu Măgurele”, din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”.

Investiția, finanțată din fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 a fost realizată de către constructorul SC RASUB CONSTRUCT SRL.

Lucrările s-au executat în conformitate cu proiectul tehnic prin care s-au realizat lucrări de refacere grup sanitar, amenajare peisagistică a parcului și reabilitarea acestuia și restaurare a Monumentului Independenței și în conformitate cu autorizația de construire.

Lurările efectuate sunt următoarele:

  • Degajarea parcului de vegetația îmbătrânită;
  • Revizuirea sistemului de trotuare și alei;
  • Revizuirea compoziției vegetale;
  • Asigurarea unui sistem de irigare eficient;
  • Asigurarea unei eficiente puneri în valoare a monumentului statuar și a vecinătăților case și clădiri patrimoniu;
  • Asigurarea unor locuri de odihnă;
  • Refacerea funcționalității fântânii arteziene și punerea acesteia în valoare;
  • Asigurarea unui iluminat eficient.