Anunt selectie personal grupul de actiune locala Turnu21

Grupul de Acțiune Locală “Turnu 21” (GAL Turnu 21) anunță selecția de personal – facilitator comunitar, expert monitorizare, expert evaluare, expert comunicare și responsabil financiar – pentru implementarea Strategiei Turnu 21 de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității!

 Context

GAL Turnu 21 este o organizație non-guvernamentală (cf. OUG 26/2000) înființată în cadrul unui proiect POCU de sprijin pregătitor pentru elaborarea și implementarea unei Strategii integrate de dezvoltare (SDL Turnu 21) pentru două Zone Urbane Marginalizate (ZUM) din oraș (Zona Bâlci și Zona Rampa Gării) și a zonei Centru, în perioada 2018 – 2023.

GAL a fost demarat de către Primăria Turnu Măgurele, Asociația Urbanium și SC Jasmin MED SRL și include în prezent alți 29 de membri, persoane fizice (inclusiv din cele două ZUM) și juridice (școli și licee, camera de comerț, firme, ONG-uri).

SDL Turnu 21 a obținut o finanțare de cca. 5,8 milioane de EUR din fonduri POR (Programul Operațional Regional) și POCU (Programul Operațional Capital Uman) pentru a finanța proiecte soft și hard din șapte domenii: infrastructură, educație, ocupare, spații publice urbane, acces la servicii, mobilitate urbană, comunitate și imagine publică. Proiectele vor fi finanțate prin apeluri lansate de către GAL, în urma cărora beneficiarii selectați vor depune cereri de finanțare către Ministerul Fondurilor Europene – Organismele intermediare POR și POCU, după caz.

În prezent, GAL Turnu 21 este în curs de depunere al unui proiect de funcționare al GAL către Ministerul Fondurilor Europene prin care se vor atrage fonduri de cca. 430.000 EUR pentru funcționarea acestuia în perioada 2018 – 2023. Proiectul de funcționare, estimat a fi depus la finalul lunii aprilie 2018, trebuie însoțit de CV-urile experților care vor activa în echipa GAL.

Mai multe detalii aici