Anunt privind încheierea contractului de servicii pentru verificarea tehnică a documentației întocmite pentru realizarea obiectivului de investiții ”Valorificarea durabilă a sitului arheologic Cetatea Turnu prin lucrări de amenajare arhitecturală și peisageră”

Anunt privind încheierea contractului de servicii pentru verificarea tehnică a documentației întocmite pentru realizarea obiectivului de investiții ”Valorificarea durabilă a sitului arheologic Cetatea Turnu prin lucrări de amenajare arhitecturală și peisageră”, Etapa II, finanțat prin proiectul ”Drumul Memoriei: Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul Memorial ”Grivitsa” și ”Cetatea Turnu”, cod eMS ROBG 397

 

Municipiul Turnu Măgurele implementează proiectul ”Drumul Memoriei: Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul Memorial ”Grivitsa” și ”Cetatea Turnu”, finanțat în cadrul Programului Interreg V A România Bulgaria, fiind încheiat în acest sens contractul de cofinanțare nr. 94697/21.08.2018, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

În vederea implementării proiectului, Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat  servicii de verificare tehnică a documentației.

Astfel, a fost încheiat Contractul de servicii nr. 27844 din 11.10.2019

Prestator: SC H.M.S ARHITECTURE SRL

Obiectul achiziției: prestarea serviciilor de verificare tehnică  în contextul implementării  proiectului ”Drumul Memoriei: Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul Memorial ”Grivitsa” și ”Cetatea Turnu”, Cod eMS ROBG 397, finanțat în cadrul Programului Interreg V A România Bulgaria.

Valoarea achiziției: 17.730,00  lei la care se adaugă TVA

Procedura aplicată:  achiziție directă