Anunt privind achizitionarea serviciilor de auditare financiare proiect I-TEN

ANUNȚ

PRIVIND: achiziționarea serviciilor de auditare financiară în vederea verificării cheltuielilor efectuate  în cadrul proiectului  ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T ” cod proiect  15.1.1.013, e-MS cod ROBG-132, cofinanţat prin  Programul Interreg V A România-Bulgaria

Municipiul Turnu Măgurele implementează proiectul ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”, 15.1.1.013, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria, în calitate de Beneficiar, contract de finanțare nr. 70577/08.06.2017

În cadrul proiectului menționat anterior, au fost  achiziționate  servicii  de auditare financiară în vederea verificării cheltuielilor efectuate  în cadrul proiectului  ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T ” cod proiect  15.1.1.013, e-MS cod ROBG-132, cofinanţat prin  Programul Interreg V A România-Bulgaria

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii nr. 5995 din 12.03.2018

Prestator : SC PROMAR AUDIT SRL

Obiectul achiziției: achiziționarea de servicii de auditare financiară în vederea verificării cheltuielilor  efectuate  în cadrul proiectului  ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T ” cod proiect  15.1.1.013, e-MS cod ROBG-132, cofinanţat prin  Programul Interreg V A România-Bulgaria

Valoarea achiziției: 20.500  lei la care se adauga TVA

Procedura aplicată:  achiziție directă