Anunt prestare servicii de proiectare si executie lucrari

ANUNȚ

 PRIVIND: prestarea serviciilor  de  proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului și  executarea lucrărilor de amenajare, consolidare, conservare și restaurare a sitului arheologic Cetatea Turnu, Etapa I,   conform proiectului  ,,Podurile timpului: O abordare integrată pentru îmbunatățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopole-Turnu Măgurele”, cod 15.2.1.104, cod e-MS ROGB-128, co-finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria 2014-  2020

În vederea implementării proiectului ,,Podurile timpului: O abordare integrată pentru îmbunatățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol- Turnu Măgurele”, cod 15.2.1.104, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria 2014-  2020 , în calitate de Partener, UAT Municipiul Turnu Măgurele a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice  și Fondurilor Publice contractul de cofinanțare nr. 32900/14.03.2017.

În cadrul proiectului menționat anterior, Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat  servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului  precum și  executare lucrări de amenajare, consolidare, conservare și restaurare a sitului arheologic Cetatea Turnu, Etapa I,   conform proiectului  ,,Podurile timpului: O abordare integrată pentru îmbunatățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopole- Turnu Măgurele”, cod 15.2.1.104, cod e-MS ROGB-128, co-finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria 2014-  2020          .

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii nr. 9464 din 19.04. 2018

Prestator :ASOCIEREA DINTRE SC CREDO DESIGN SRL București- SC INSPETI BUILDING RESTAURATION SRL Ploiești- SC INSPET SA- Ploiești ;

  • Obiectul achiziției: prestarea de serviciilor de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului și executarea lucrărilor de amenajare,consolidare, conservare și restaurare a sitului arheologic Cetatea Turnu, Etapa I, conform proiectului ,,Podurile timpului: O abordare integrată pentru îmbunatățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopole-Turnu Măgurele”, cod 2.1.104, cod e-MS ROGB-128, co-finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria 2014-  2020
  • Valoarea achiziției: 7.579.097,24 lei, la care se adaugă TVA aferent, respectiv 1.440.028,48 lei
  • Procedura aplicată: procedură simplificată