Anunt licitație publica de închiriere teren

JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL  TURNU MĂGURELE

NR.17813/02.07.2019

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE

Anunță

            Municipiul Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, bld. Republicii, nr.2, județul Teleorman, cod poștal 145200, cod fiscal 4253731, telefon 0247.416451, fax 0247.416.453, email:primariatm@yahoo.com, anunță organizarea licitației publice de închiriere în data de 12.07.2019.

Obiectul licitației: teren în suprafață de 39 mp, situat în Turnu Măgurele, intersecția Bulevardului Republicii cu strada Popa Șapcă.

Licitația se va desfășura în data de 12.07.2019, ora 1100, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, b-dul. Republicii, nr.2.

Prețul de pornire la licitație este de 121 euro/lună.

Taxa de participare la licitație este de 100 euro.

Garanția de participare la licitație este în valoare de 121 euro.

Documentele de participare la licitația de închiriere a bunului imobil se primesc până la data de 11.07.2019, ora 1600, la sediul organizatorului.

Caietele de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți se pot procura contra sumei de 20 lei, de la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, etaj 1, cam.9.

Informațiile suplimentare privind licitația publică pot fi obținute la telefon 0247/416.451, int. 108, fax 0247/416.453.

 

 

 

PRIMAR,

Dănuț CUCLEA