Anunt licitatie deseuri metalice

Municipiul Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, bld. Republicii, nr.2, județul Teleorman, cod poștal 145200, cod fiscal 4253731, telefon 0247.416451, fax 0247.416.453, email:primariatm@yahoo.com, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri:

1.Deşeuri metalice – 5263 kg

Licitația se va desfășura în data de 21.10.2019, ora 1100, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, b-dul. Republicii, nr.2.  Prețul de pornire la licitație este de 2105 lei. Taxa de participare la licitație este de 50 lei.

Garanția de participare la licitație este în valoare de 105.25 lei. Documentele de participare la licitația de vânzare a bunurilor, se primesc până la data de 18.10.2019, ora 1600, la sediul organizatorului. Caietele de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți se pot procura contra sumei de 20 lei, de la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, etaj 1, cam.9.

Informațiile suplimentare privind licitația publică pot fi obținute la telefon 0247/416.451 int. 108, fax 0247/416.453.