Anunt implementare proiect ,,MIZIL START UP PLUS”

Primăria orașului Mizil, în colaborare cu Tes Business Solutions SRL și Resum Consulting SRL, implementează proiectul ,,MIZIL START UP PLUS”, finanțat din Fondul European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Programul START UP PLUS.

Proiectul se adresează persoanelor care doresc înființarea unei afaceri în Regiunea Sud Muntenia. Grupul țintă este format din persoane fizice care doresc să participe la cursurile de formare antreprenorială și să înființeze o firmă non – agricolă în mediul urban, având reședința sau domiciliul în Regiunea Sud Muntenia.

TES BUSINESS SOLUTIONS SRL va gestiona activitatea de implementare a proiectului în județele Argeș, Călărași, Giurgiu, Teleorman și va organiza cursuri de formare antreprenorială. Grupul țintă, selectat de Tes Business Solutions, va fi format din 60 persoane (15 persoane/județ), dispuse să participe la cursuri de dezvoltare de antreprenoriat. Din grupul țintă vor face parte: persoane care au un loc de muncă și doresc să înființeze o afacere în scopul creări de noi locuri de muncă, șomeri, persoane inactive (studenți, persoane casnice, etc.), pensionari, etc.

În cadrul acestor cursuri se vor dobândi competențe antreprenoriale și se vor elabora planuri de afaceri, ce vor fi ulterior evaluate din jurii formare din experți. În urma evaluării se vor determina care sunt planurile de afaceri ce vor fi finanțate prin proiect. (câte 40.000 EURO/plan de afaceri). Pentru cele patru județe menționate, vor fi finanțate 8 dintre planurile evaluate. (2 afaceri finanțate/județ).

Persoanele care au elaborat respectivele planuri de afaceri selectate pentru finanțare vor participa la stagiile de practică în cadrul unor societăți comerciale cu profil similar celui în care se vor dezvolta afacerile. După efectuare stagiilor de practică se va trece la înființarea firmelor în cadrul proiectului, sub coordonarea experților din proiect care vor acorda consultanță/consiliere/mentorat.

Se va acorda prima tranșă de finanțare (75%), iar firmele vor fi monitorizate conform unei metodologii dezvoltate în cadrul proiectului. Ulterior, atunci când întreprinderea creată va obține venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale acordate și va prezenta dovezi că a angajat în termenul stabilit minimum 2 persoane, se va proceda la decontarea tranșei finale, reprezentând 25% din finanțare.

În ultima etapă a proiectului, firmele vor funcționa independent, fără a mai fi consiliate de către experții din proiect.

Sunt atașate: afișul proiectului, formularul de înscriere la cursul de antreprenoriat, declarația de consimțământ, opis documente depuse pentru înscriere.