Anunt de participare la procedura proprie privind achizitionarea de: Servicii organizare Workshop-uri tematice si Ateliere de lucru

Anunt de participare la procedura proprie privind achizitionarea de: Servicii organizare Workshop-uri tematice si Ateliere de lucru

Titlu proiect – Dezvoltarea capitalului uman din municipiul Turnu Magurele prin participarea la educatie

anunt participare

caiet de sarcini

model cadru contract

Formulare

raspuns_clarificari