Anunț angajare SC Salubritate-Turnu SRL

SC Salubritate-Turnu SRL cu sediul în str. Stadionului nr.12 Turnu Măgurele, angajează muncitor calificat zone verzi, pentru activitatea de cosit gazon. Pentru detalii vă puteți adresa la sediul societății.