AJOFM Teleorman – anunț important

Având în vedere necesitatea respectării recomandărilor de conduită în prevenirea răspândirii coronavirusului ( COVID 19), Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman informează persoanele care vin din ţările Uniunii Europene şi solicită formularele U1/E301 sau E302, că cererea însoţită de documentele necesare eliberării acestora vor fi depuse în spaţiul special amenajat la sediul AJOFM Teleorman sau vor fi transmise pe email la adresa isabela.dobrescu@tr.anofm.ro sau prin poştă la adresa: AJOFM Teleorman, Str.Dunarii, Nr.1, Loc.Alexandria, Jud.Teleorman

După întocmirea lor, formularele vor fi transmise destinatarilor on-line sau în original – prin poștă la adresa menționată în cerere, în cel mai scurt timp.

Modelul de cerere  poate fi  solicitat pe email la adresa isabela.dobrescu@tr.anofm.ro.

Detalii suplimentare pot fi obținute la telefon 0247310155 int.303

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA FORMULARULUI E301/U1

  • documente necesare pentru identificarea datelor persoanei care solicită formularul: copia cărţii de identitate sau copia paşaportului
  • documente doveditoare ale calităţii de angajat în România:  copie carte muncă (pentru certificarea perioadelor asigurate înainte de anul 2011), copii ale contractelor de muncă, adeverinţe de vechime eliberate de angajator, ( pentru certificarea perioadelor asigurate după anul 2011),  decizia de încetare a contractului de muncă de la ultimul loc de muncă din România(după caz).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA FORMULARULUI E302

  • documente necesare pentru identificarea datelor persoanei care solicită formularul: copia cărţii de identitate sau copia paşaportului
  • documente necesare pentru identificarea datelor membrilor de familie: copia carţii de identitate pentru membrii familiei cu vârsta peste 14 ani, copia certificatului de naştere pentru copii şi a certficatului de căsătorie
  • acte care atestă natura şi totalul venitului membrilor de familie: adeverinţa de la şcoală pentru copii ( în care să se specifice dacă beneficiează sau nu de bursă), adeverinţa de la locul de muncă cu salariul, copii cupoane de pensie şi cupoane cu alocaţia de stat pentru copii ( sau extras cont în cazul în care alocaţia este virată pe card)