Achiziționarea serviciilor de verificare proiect tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții ”Alei pietonale și amenajări peisagistice pentru zona de promenadă  Șoseaua Alexandriei” din cadrul proiectului ” Amenajare zonă de promenadă de-a lungul șoselei Alexandriei, porțiunea cuprinsă între bulevardul Independenței și strada Stadionului”

 În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7647/29.03.2022 pentru proiectul ”Amenajare zonă de promenadă de-a lungul șoselei Alexandriei, porțiunea cuprinsă între bulevardul Independenței și strada Stadionului”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.           

Astfel, a fost semnat contractul de servicii nr.11754/28.07.2022, pentru servicii de verificare proiect tehnic și detalii de execuție, pentru proiectul mai sus menționat.

  • Prestator : SC API DESIGN MATASARU SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de verificare proiect tehnic și a detaliilor de excecuție pentru obiectivul de investiții ”Alei pietonale și amenajări peisagistice pentru zona de promenadă  Șoseaua Alexandriei” din cadrul proiectului ”Amenajare zonă de promenadă de-a lungul șoselei Alexandriei, porțiunea cuprinsă între bulevardul Independenței și strada Stadionului”
  • Valoarea achiziției: 3.000 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă