Achiziționarea serviciilor de traducere necesare în contextul implementării proiectului „I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele –Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”, cofinanțat în cadrul Programului Interreg V-A România- Bulgaria

 Municipiul Turnu Măgurele derulează proiectul „I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele –Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”, în parteneriat cu municipalitatea Nikopole.

Pentru traducerea documentelor partenerului bulgar, necesare  întocmirii raportului de audit consolidat, au  fost achiziționate servicii de traducere.

În acest context , a fost încheiat contractul de servicii nr. 16800/08.11.2021.

  • Prestator : SC Socex SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor  de traducere necesare în contextul implementării proiectului „I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele –Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”
  • Valoarea achiziției: 34.800 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă