Achiziționarea serviciilor de execuție lucrări suplimentare rezultate în urma întocmirii proiectului tehnic aferent obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea accesibilității, atractivității și calității mediului urban prin reabilitarea de străzi din municipiul Turnu Măgurele”

Achiziționarea serviciilor de execuție lucrări suplimentare rezultate în urma întocmirii proiectului tehnic aferent obiectivului de investiții ”Îmbunătățirea accesibilității, atractivității și calității mediului urban prin reabilitarea de străzi din municipiul Turnu Măgurele” din proiectul integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”,cod SMIS 124772, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020         

Municipiul Turnu Măgurele a semnat în data de 04.03.2020 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, contractul de finanțare din fonduri nerambursabile pentru  proiectul ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional  2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

În data de 27.01.2023, s-a semnat contractul de lucrări suplimentare nr. 1825.

  • Prestator: SC Panadria SRL
  • Obiectul achiziției: servicii de execuție lucrări suplimentare pentru străzile incluse în proiectul integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”
  • Valoarea achiziției: 849.266,17 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată: procedură simplificată