Achiziționarea serviciilor de evaluare si reprezentare conform proiectului Podurile timpului: O abordare integrată pentru îmbunatățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol- Turnu Măgurele

ANUNȚ

 PRIVIND: achiziționarea serviciilor de evaluare și reprezentare prin participare la procedura de evaluare în calitate de expert cooptat în cadrul comisiei de evaluare pentru ,, Servicii de proiectare și execuție lucrări  de amenajare , consolidare, conservare  și restaurare  a sitului arheologic Cetatea Turnu, Etapa I, conform  proiectului ,,Podurile timpului: O abordare integrată pentru îmbunatățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol- Turnu Măgurele”, cod 15.2.1.104, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria,

În vederea implementării proiectului ,,Podurile timpului: O abordare integrată pentru îmbunatățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol- Turnu Măgurele”, cod 15.2.1.104, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria, în calitate de Partener, UAT Municipiul Turnu Măgurele a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Publice contractul de cofinanțare nr. 32900/14.03.2017.

În cadrul proiectului menționat anterior, municipiul Turnu Măgurele a achiziționat servicii de evaluare și reprezentare prin participare la procedura de evaluare în calitate de expert cooptat în cadrul comisiei de evaluare pentru ,, Servicii de proiectare și execuție  lucrări de amenajare , consolidare, conservare  și restaurare  a sitului arheologic Cetatea Turnu , Etapa I, conform  proiectului ,,Podurile timpului: O abordare integrată pentru îmbunatățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol- Turnu Măgurele”

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii nr. 40616 din 19.12.2017.

  • Prestator : LUCHIAN SERGIU -ADRIAN- PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de evaluare si reprezentare prin participare la procedura de evaluare în calitate de expert cooptat în cadrul comisiei de evaluare pentru ,, Servicii de proiectare și execuție   lucrări de amenajare , consolidare, conservare și restaurare a sitului arheologic Cetatea Turnu , Etapa I, conform proiectului ,,Podurile timpului: O abordare integrată pentru îmbunatățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol- Turnu Măgurele”, cod 15.2.1.104, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria,
  • Valoarea achiziției: 11.388,60 lei ( TVA 0 lei, prestatorul nefiind platitor de TVA)
  • Procedura aplicată: achiziție directă