Proiectul de hotarare al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE

Nr.9307 /29.03.2019

 ANUNŢ

AFIŞAT ÎN DATA DE 29.03.2019

în conformitate cu prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, unitatea administrativ teritorială – MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE, cu sediul în Turnu Măgurele, Bulevardul Republicii, nr.2, judeţul Teleorman, reprezentată legal prin PRIMAR – Cuclea Dănuţ, anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru:

 PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Dezbaterea publică a acestui proiect de hotărâre va avea loc în data de 18.04.2019 ora 15.30, în Sala de şedinţă a Primăriei municipiului Turnu Măgurele şi este deschisă tuturor cetăţenilor interesaţi de acest subiect.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie au fost afişate în data de 29.03.2019 la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, cât şi pe site-ul propriu al instituţiei: www.municipiulturnumagurele.ro.

în perioada 30.03.2019 – 13.04.2019, cetăţenii municipiului Turnu Măgurele pot depune contestaţii privind proiectul de buget prin una din următoarele modalităţi:

  1. Prin poştă la adresa Primăria municipiului Turnu Măgurele, Bulevardul Republicii, nr.2
  2. Prin fax la nr.0247/416453
  3. Prin e-mail la adresa:primariatm@yahoo.com

Persoană de contact: Băja Cecilia – şef serviciu buget-contabilitate – contracte (telefon 0247416451, interior 112).

  • in proiectul BVC 2019 nu sunt prevazute sume defalcate din TVA pentru cheltuieli materiale la cap. 65.02 – Invatamant, deoarece pana la aceasta data nu au fost repartizate
  • deficitul de 8164,51 lei va fi finantat din excedentul anilor precedenti
  • proiectul BVC 2019 contine si lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 cu finantare integrala de la bugetul local si din fonduri externe nerambursabile postaderare