Strategia integrată de marketing pentru popularizarea regiunii Pleven – Turnu Măgurele ca destinație turistică tematică atractivă și de produse turistice integrate dezvoltate în cadrul proiectului ”Drumul memoriei: produse și servicii turistice transfrontaliere durabile pentru cele două obiective istorice Parcul memorial Grivița și ”Cetatea Turnu”

Această strategie a fost dezvoltată în cadrul proiectului „Memory Route – Sustainable cross-border tourism products for Memorial Park “Grivitsa” and “Turnu” Fortress””/ „Drumul memoriei – produse turistice transfrontaliere durabile pentru obiectivele istorice Parcul Memorial „Grivița” și „Cetatea Turnu” finanțate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră„ INTERREG V-A România-Bulgaria 2014 – 2020″, Subsidy Contract/ Contract de finanțare Nr. 94696 / 21.08.18, finanțat prin Programul Interreg V – A  România-Bulgaria, care este un program finanțat de Uniunea Europeană (Fondul European de Dezvoltare Regională, FEDR). Scopul programului este de a dezvolta zona de frontieră dintre cele două țări, cu ajutorul finanțării proiectelor comune.