Achiziționarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă, componente ale proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125205, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020  proiectul ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

În data de 23.08.2021, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 11858 pentru servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă.

  • Prestator : Asocierea dintre SC Miruna Maria Com SRL, SC Orizonturi 2025 SRL și SC XSBroadProject SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea  serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă, componente ale  proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele
  • Valoarea achiziției: 5.306.472,48 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată: procedură simplificată