Proiecte de hotărâri

Proiecte de hotărâri ședința 28.07.2021

 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Raicu Marian al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Turnu Măgurele prin încheierea nr. 1118 din 06.07.2021
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 112/29.10.2020
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate (S.F.) / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii portuare în portul Turnu Măgurele”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii portuare în portul Turnu Măgurele” în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal de calitate, durabil şi eficient
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru desfăşurarea licitaţiei publice în vederea vânzării imobilului identificat prin cartea funciară nr. 21677
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.136/23.12.2020
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare imobil sală de sport corp (C5), strada Castanilor, nr.25, municipiul Turnu Măgurele în vederea înfiinţării unui spaţiu sportiv comunitar” pentru implementarea proiectului „Modernizarea unui spaţiu sportiv comunitar în zona funcţională”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul local al Municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru anul 2021
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul local al Municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat, Ia Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman”, pentru anul 2021
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul local al Municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat, la „Centrul de Management al Apei – Turnu Măgurele”, pentru anul 2021
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 59/29.04.2010
 12. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele
 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALUBRITATE – TURNU SRL pe anul 2021
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe şi repartizarea unor locuinţe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenite disponibile, în municipiul Turnu Măgurele
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna iunie 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membrii în Consiliul de Administraţie la nivelul Clubului Sportiv ”Dunărea Turris”
 19. Solicitarea depusă de domnul Drăgoi Mircea înregistrată sub nr. 10278/16.07.2021.
 20. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 07.07.2021

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele și aprobarea de transferuri către instituții publice în sumă de 500 mii lei reprezentând subvenție pentru Club Sportiv „Dunărea Turrisˮ
 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele    
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv „Dunărea Turrisˮ
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Clubul Sportiv „Dunărea Turrisˮ
 • Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele în vederea branșării la LEA-racord de medie tensiune – alimentare cu energie electrică PCTF Turnu Măgurele, parte a obiectivului „Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”, proprietate privată a municipiului Turnu Măgurele, în cotă de 40%

Proiecte de hotărâri ședința 29.06.2021

Proiecte de hotărâri ședința 09.06.2021

 • Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 95/11.07.2018
 • Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 107/24.08.2018
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor și numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Turnu Măgurele aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea directorului Clubului Sportiv „Dunărea Turrisˮ
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie la nivelul Clubului Sportiv ”Dunarea Turis”
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociaților și în Consiliul Director al Asociației ”GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ TURNU 21”
 • Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele

Proiecte de hotărâri ședința 27.05.2021

Proiecte de hotărâri ședința 20.05.2021

Proiecte de hotărâri ședința 23.04.2021

Proiecte de hotărâri ședința 31.03.2021

Proiecte de hotărâri ședința extraordinară 15.03.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 123/23.11.2021

Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 în municipiul Turnu Măgurele

Proiecte de hotărâri ședința 25.02.2021

Proiecte de hotărâri ședința 09.02.2021

Proiecte de hotărâri ședința 28.01.2021

Proiecte de hotărâri ședința 08.01.2021

Proiecte de hotărâri ședința 29.12.2020

Proiecte de hotărâri ședința 23.12.2020

Proiecte de hotărâri ședința 09.12.2020

Proiecte de hotărâri ședința 23.11.2020

Proiecte de hotărâri ședința 05.11.2020

Proiecte de hotărâri ședința 20.10.2020

Proiecte de hotărâri ședința 30.09.2020

Proiecte de hotărâri ședința 21.09.2020

Proiecte de hotărâri ședința 10.09.2020

Proiecte de hotărâri ședința 27.08.2020

Proiecte de hotărâri ședința 29.07.2020

Proiecte de hotărâri ședința 29.06.2020

Proiecte de hotărâri ședința 29.05.2020

Proiecte de hotărâri ședința 25.05.2020

În afara ordinei de zi

Proiecte de hotărâri ședința 14.04.2020

Proiecte de hotărâri ședința 08.04.2020

Proiecte de hotărâri ședința 23.03.2020

În afara ordinei de zi

Proiecte de hotărâri ședința 20.02.2020

În afara ordinei de zi

Proiecte de hotărâri ședința 07.02.2020

Proiecte de hotărâri ședința 29.01.2020

Proiecte de hotărâri ședința 23.01.2020

Proiecte de hotărâri ședința 09.01.2020