Încheierea contractului de furnizare, livrare și instalare a echipamentelor de management al traficului prevăzute prin proiectul ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T ” cod proiect 15.1.1.013, e-MS cod ROBG-132, cofinanţat prin Programul Interreg V A România-Bulgaria

ANUNȚ PRIVIND: încheierea contractului de furnizare, livrare și instalare a echipamentelor de management al traficului prevăzute prin proiectul ,,I-TeN: Îmbunătățirea

Citește mai mult

Anunț privind execuția de lucrări de creștere a eficienței energetice a sediului Primăriei Municipiului Turnu Măgurele în contextul implementării proiectului ,,Reabilitare termică a sediului Primăriei Municipiului Turnu Măgurele”, Cod SMIS 114284, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020

În vederea implementării proiectului ,,Reabilitare termică a sediului Primăriei Municipiului Turnu Măgurele”, Cod SMIS 114284, finanțat în cadrul Programului Operațional

Citește mai mult