Invitație de participare privind desfășurarea selecției de oferte, în vederea atribuirii achiziției de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Cladire și amenajare curte interioară la Grădinița nr. 2 din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman”

Primăria municipiului Turnu Măgurele  intenționează să atribuie , in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și

Citește mai mult

Achiziționarea serviciilor  de verificare tehnică a documentației întocmite pentru realizarea obiectivului de investiții  ,,Restaurare, consolidare, protecție și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”

ANUNȚ PRIVIND: achiziționarea serviciilor  de verificare tehnică a documentației întocmite pentru realizarea obiectivului de investiții  ,,Restaurare, consolidare, protecție și conservare

Citește mai mult

Achiziționarea serviciilor de traducere și interpretariat necesare în contextul implementării proiectului ,, L – TEN – Conectarea Rețelei de Transport Europene printr-o legătură mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei”

ANUNȚ PRIVIND: achiziționarea serviciilor  de traducere și interpretariat necesare în contextul implementării proiectului  ,, L – TEN – Conectarea Rețelei

Citește mai mult

Anunţ de atribuire la procedura proprie privind achiziţionarea de servicii organizare workshop-uri tematice şi ateliere de lucru în cadrul proiectului : „Dezvoltarea Capitalului Uman din municipiul Turnu Măgurele prin participarea la educaţie” POCU/74/6/18/107012

Anunţ de atribuire la procedura proprie privind achiziţionarea de servicii organizare workshop-uri tematice şi ateliere de lucru în cadrul proiectului

Citește mai mult

Anunt privind servicii de realizare Plan de management de trafic pentru proiectul ,, L – TEN – Conectarea Rețelei de Transport Europene printr-o legătură mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei

UAT Municipiul Turnu Măgurele  a încheiat Contractul de Finanțare nr. 12462/13.02.2017  cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice pentru proiectul

Citește mai mult

Anunţul de participare la Procedura Proprie privind achiziţionarea de Servicii de formare profesională şi organizare cursuri în cadrul proiectului „Administraţie publică locală eficientă, transparentă şi orientată către cetăţean în municipiul Turnu Măgurele”, Cod SIPOCA 115/MySmis 110909

UAT Municipiul Turnu Măgurele intenţionează să atribuie, în baza prevederilor art. 68, alin. 2, lit. b) din Legea nr. 98/2016,

Citește mai mult