Achiziționarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă, componente ale proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125205, implementat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020  proiectul ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

În data de 21.02.2022, a fost încheiat contractul de servicii nr. 2927 pentru  prestarea serviciilor de supraveghere necesare execuției lucrărilor de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă, componente ale  proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”.

  • Prestator : PFA Ursu Virginia
  • Obiectul achiziției: prestarea de servicii de supraveghere, prin intermediul diriginților de șantier, a lucrărilor de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă, componente ale  proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele
  • Valoarea achiziției: 33.000 lei(prestatorul nu este plătitor de TVA)
  • Procedura aplicată: achiziție directă